Referat fra årsmøte.

Årsmøte ble avholdt onsdag den 3. Juni kl 2000 i Gamelskola Hitterdalen.

1. Åpning og godkjenning av innkalling.

2. Årsberetning. Årsberetning kan du lese ved å trykke her: Årsmelding-2013

3. Regnskap. Regnskap kan du lese ved å trykke her: Regnskap 2013

4. Valg. Styret som ble valgt:

Leder: Arne Jørgen Melien

Nestleder: Knut Feragen

Kasserer: Kasper Langen

Sekretær: Hege Ødegård

Styremedlem: Anne Cathrine Walaunet

Varamedlem: Kåre Langen

5. Innkomende saker. Forespørsel fra Helge Solsten om å kjøpe eiendom 132/393 som idrettslaget eier. Årsmøte var samstemt om å ikke selge eiendommen. Idrettslaget beholder eiendommen. Muligheter for utleie ble diskutert.

Tor Jan Feragen overakte 14250,- kr fra Solveig Feragen. Idrettslaget takker så mye for gaven!

Vi takker Oddbjørg Kjelsberg for utmerket servering!

Møte slutt!