Innkalling til årsmøte

Årsmøte for 2012 avholdes tirsdag 28/5 kl 2000 i Samhold Kojan.

Frist for frasigelse av verv og innkommende saker er 20/5.

Vanlige årsmøte saker. Enkel servering.

Velkommen!