Referat årsmøte

Her kommer et lite referat fra årsmøtet.

Årsmøte ble avholdt i Samhold Kojan tirsdag 28/5 kl 2000.

  • Åpning ved Arne Jørgen, Innkalling godkjent.
  • Årsmelding 2012 Årsmelding godkjent.
  • Regnskap 2012 ved Arild. Dette ble også godkjent.
  • Valg ved leder i valgkomite Ola Arvid.
Leder: Arne Jørgen Melien gjvalgt for 1 år.
Nestleder: Knut Feragen gjvalgt for 2 år.
Sekretær: Hege Ødegård rest 1 år
Kasserer: Arild Feragen rest 1 år.
Styremedlem: Anne Cathrine Walaunet  gjvalgt for 2 år
Varamedlem: Kåre Langen gjvalgt for 2 år.
Valgkomite: Ingrid B Svendsen rest 1 år, Ola Arvid Feragen rest 2 år, Alf Harald Feragen 3 år.
Løypekomite: Lars Erik Sundt, Alf Trygve Kojan, Kasper Langen.
Idrettsråd: Arne Jørgen Melien gjvalgt for 1 år.
  • Innkomne saker: Ingen kommet inn til styret.

Informasjon om kjøp av utstyr for internett i lokalet Feragen, Sommeraktiviteter, Parkeringsmuligheter, Hus på Stamphushaugen.

Møte slutt.           Oppmøte: 8 stk.